eParlament - priprema, upravljanje i održavanje sjednica

informacioni sistem namjenjen za pripremu, održavanje i post-analizu sjednica općinskog ili gradskog vijeća


Upravljanje dokumentima i podacima

Uposlenici općine upravljaju dokumentima i podacima relevatnim za svaku sjednicu, pri čemu je osiguran tok dokumenata kroz općinu kao organizaciju i tok dokumenata između općinskih službi i vijećnika, te eventualno ostalih strana od interesa. Vijećnici imaju pristup podacima i dokumentima u digitalnoj formi koje preuzimaju i koriste na sjednicama umjesto štampanih materijala pomoću uređaja.

Upravljanje sjednicom

Na osnovu pripreme, moderator upravlja sjednicom, pokreće odgovarajuće akcije i vrši interakciju sa ostalim učesnicima. Svaka akcija koju moderator sjednice aktivira osvježava ekran na uređaju koji koristi vijećnik i na taj način daje odgovarajuće opcije (npr. mogućnost glasanja). Podaci o svim akcijama transparetni su na info displeju.

Obavještavanje

Omogućeno je masovno obavještavanje svih relevatnih osoba i učesnika sjednice posredstvom mail ili sms poruka. Na taj način osigurava se brz protok informacija i isključuje mogućnost dostavljanja obavještenja i poziva fizičkim putem.

Evidencija i generisanje izvještaja

Strukturiran pregled podataka o sjednicama i generisanje različitih izvještaja na osnovu pripreme sjednice i zabilježenih događaja tokom sjednice. Izvještaje je moguće generisati na nivou mandata, sjednica ili pojedinačnih vijećnika.

Učesnici sjednice dolaskom u salu za održavanje sjednica, terminalni uređaj koji koriste, bežično spajaju sa pristupnom tačkom i na taj način dobijaju mogućnost korištenja aplikacije. Terminalni uređaj, koji vijećnici koriste za akcije (prijavljivanje za riječ, glasanje i sl.) mogu biti mobilni telefoni, tableti, laptopi, odnosno bilo koji prenosivi uređaj koji je u osnovi računarska arhitektura. Ipak, preporuka je upotreba tablet uređaja, zbog izuzetno ugodne mogućnosti pregleda dokumenata pohranjenih u digitalnoj formi, a koje vijećnici mogu preuzeti prije sjednice kroz eParlament sistem. Dakle ovi uređaji, tokom sjednice i ulaskom u salu, postaju terminani uređaji namjenjeni za učestovanje u sjednici, a svim drugim situacijama ostaju multifunkcionalni sa svim mogućnostima koje nude korisniku.

Za svrhu info displeja, koristi se smart tv uređaj. Spajanjem na pristupnu tačku, također bežično, ovaj uređaj postaje info displej sa informacijama koje se smjenjuju u realnom vremenu tokom održavanja sjednica. Sa druge strane, ovaj uređaj ostaje multifunkcionalan tako da se može koristiti i za druge svrhe kao što su različite prezentacije.

Osoba koja upravlja sjednicom, također koristi računar koji se bežično spaja sa pristupnom tačkom. To može biti dekstop ili laptop računar. Zbog mobilnosti i održavanja multifunkcionalnosti uređaja, preporuka je upotreba laptop računara.

Kompletan sistem je moguće korsiti sa bilo kojeg uređaja, u bilo koje vrijeme i sa bilo koje lokacije, bez ikavke potrebe za instalacijom i konfiguracijom, odnosno samo upotrebom web preglednika.

Zaposlenici općine

Upravljanje sjednicama, izvještajima i obavještenjima

Vijećnici

Akcije tokom sjednice i stalni pristup podacima i dokumentima

Mediji

Medijima se daje uvid u podatke o sjednicama i dokumentima

Javnost

Ukoliko postoji potreba dio sistema može biti i javno dostupan

eParlament je sistem koji je zvaničnu produkciju doživio krajem februara 2016. godine. Trenutno jedini i prvi klijent koji je prepoznao ideju ovog sistema i mogućnosti koje pruža je Općina Kakanj.

eParlament je produkt koji je u potpunosti razvijen od strane Synergy Soft-a, produktno i projektno orijentisane firme, sa narednim osnovnim djelatnostima:

  • softver inženjering
  • razvoj web rješenja
  • IT konstalting

Osnovni cilj Synergy Soft-a je na inovativan i inženjerski adekvatan način efikasno podržati različite poslovne procese.

Definisano je usmjerenje prema razvoju rješenja za web, mobilne, tablet, smart tv plaftorme, što znači softver dostupan uvijek i sa bilo koje lokacije.

www.synergysoft.io